XL. Imunoanalytické dny, mezinárodní konference
Plzeň, PRIMAVERA Hotel & Congress centre****, 17.–19. března 2019
ImunoDny

Organizace

Společnosti podílející se na organizaci konference:

 • Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP
 • Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP

Předběžný program – tematické okruhy 2018

Onkologie

 • Melanom
 • Karcinom prostaty
 • Gynekologické karcinomy
 • Karcinom jater a pankreatu
 • Ostatní karcinomy

Personalizovaná medicína a její aplikace v diagnostice a optimalizaci léčby

 • Optimální diagnostické algoritmy za využití biomarkerů
 • Optimální monitorace léčby

Biobanky v České republice a jejich propojení do Evropské infrastruktury (BBMRI)

 • Typy a význam biobank ve zdravotnické praxi
 • Etické a právní aspekty
 • Metodické problémy, stabilita, kontrola kvality

Metodické problémy stanovení biomarkerů

 • Nové diagnostické metody
 • Metody molekulární biologie
 • Kontrola kvality
 • Referenční hodnoty
 • Interpretace výsledků

Endokrinologie a vitamin D

Workshop Biomedicínského centra Lékařské fakulty Plzeň


Preliminary program

Oncology

 • Melanoma
 • Prostatecancer
 • Gynaecologicalcarcinomas
 • Cancerof liver and pankreas
 • Othercarcinomas

Personalizedmedicine and itsapplications in diagnostics and treatmentoptimisation

 • Optimaldiagnosticalgorithmswiththe use ofbiomarkers
 • Optimaltreatment monitoring

Biobanks in the Czech Republic and their network in European infrastructure (BBMRI)

 • Types and importanceofbiobanks in clinicalpraxis
 • Ethical and legalissues
 • Methodicalissues; stability ofsamples; qualitycontrol

Methodicalissuesof biomarker measurement

 • New diagnosticsmethods
 • Molecular biology methods
 • Qualitycontrol
 • Reference values
 • Resultsinterpretation

Endocrinology and vitamin D

Workshop ofBiomedical Center oftheFacultyofMedicine in Pilsen