XL. Imunoanalytické dny, mezinárodní konference
Plzeň, PRIMAVERA Hotel & Congress centre****, 17.–19. března 2019
ImunoDny

Organizace

Společnosti podílející se na organizaci konference:

 • Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP
 • Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP

Odborný program

Neděle 17. března 2019

13:00–13:20 Slavnostní zahájení

13:20–14:20 Úvodní plenární přednášky

Předsedající: Topolčan O., Šimánek V.

 • Schizofrenie a imunitní systém
  Čas: 13:20–14:00
  Přednášející: Höschl C., Praha
 • Innovative Strategies of the European Association for Predictive, Preventive and Personalised Medicine: Collaboration proposal
  Čas: 14:00–14:20
  Přednášející: Golubnitschaja O., Bonn

14:30–15:30 Od radioimuno „samo-domo“ metod k IVD

Předsedající: Kučera R., Racek J.

 • Stručná historie radioimunoanalýzy
  Čas: 14:30–14:55
  Přednášející: Šafarčík K., Ostrava
 • Inzulín a aktivační analýza – počátky izotopových metod in vitro v Plzni
  Čas: 14:55–15:05
  Přednášející: Topolčan O., Plzeň
 • Od „samo-domo“ k moderní privátní laboratoři
  Čas: 15:05–15:15
  Přednášející: Ondřej J., Ústí n. L.
 • Moderní výroba RIA souprav
  Čas: 15:15–15:30
  Přednášející: Drbohlav V., Praha

15:30–16:00 Kávová přestávka

16:00–17:30 Biobanka vs. repozitárium biologického materiálu

Předsedající: Brochhausen Ch., Kinkorová J.

(v rámci projektů CZ.02.1.01/0.0/0.0/16, LM2015089 a projektu BRoTHER)

 • BROTHER – Elements for an innovative collaboration of biobanks
  Čas: 16:00–16:15
  Přednášející: Brochhausen Ch., Regensburg
 • Biobanking – novinky z Evropy i ze světa
  Čas: 16:15–16:30
  Přednášející: Kinkorová J., Plzeň
 • BBMRI-ERIC
  Čas: 16:30–17:00
  Přednášející: Valík D., Hálová A. Brno
 • Centrální biobanka FN Hradec Králové pro biologické tekutiny aneb Před trnkovým keřem.
  Čas: 17:00–17:15
  Přednášející: Beránek M., Hradec Králové
 • Izolace DNA v biobance – preanalytické aspekty.
  Čas: 17:15–17:30
  Přednášející: Kalousová M., Praha

18:00 Prohlídka Velké synagogy

19:30 Welcome drink v hotelu Primavera

Pondělí 18. března 2019

8:00–10:00 Co říkají biomarkery kardiologům?

Předsedající: Rajdl D., Šafarčík K.

(v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0040)

 • Akutní infarkt myokardu a kardiální troponiny: jak se zorientovat v aktuálních doporučeních
  Čas: 8:00–8:15
  Přednášející: Rajdl D., Plzeň
 • Využití TDM vankomycinu a aminoglykosidů v racionalizaci farmakoterapie u infekční endokarditidy
  Čas: 8:15–8:30
  Přednášející: Kováčová B., Plzeň
 • Potenciál využití biomarkerů v diagnostice výdutí břišní aorty
  Čas: 8:30–8:45
  Přednášející: Kučera R., Plzeň
 • Jak lze použít některé biomarkery ke zpřesnění predikce rizika u stabilizované ICHS
  Čas: 8:45–9:00
  Přednášející: Mayer O., Plzeň
 • Predisponující genetické faktory u kardiovaskulárních chorob
  Čas: 9:00–9:15
  Přednášející: Pešta M., Plzeň
 • MikroRNA u kardiovaskulárních chorob
  Čas: 9:15–9:30
  Přednášející: Černá V., Plzeň
 • Sledování endokrinní aktivity tukové tkáně pomocí multiplexové analýzy v klinických studiích
  Čas: 9:30–9:45
  Přednášející: Šiklová M., Praha

10:00–10:30 Kávová přestávka

10:30–12:20 Perspektivy stanovení biomarkerů

Předsedající: Štumr F., Topolčan O.

(v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0040)

 • Etika v postgenomickém světě
  Čas: 10:30–11:00
  Přednášející: Pačes V., Praha
 • Konference RANK
  Čas: 11:00–11:15
  Přednášející: Štumr F., Pardubice
 • Vzťah hodnôt fibrinogénu k výsledkom punkčnej biopsie lézií prsníka
  Čas: 11:15–11:30
  Přednášející: Kečkéš Š., Bratislava
 • Vývoj a testování nové metodiky v diagnostice rakoviny pankreatu
  Čas: 11:30–11:45
  Přednášející: Kučková Š., Praha
 • Molekulová spektrometrie krevní plazmy
  Čas: 11:45–12:05
  Přednášející: Setnička V., Praha

12:20–13:30 Oběd

13:30–15:00 Hormony – manažeři osobnosti

Předsedající: Hampl R., Pikner R.

 • Střevní mikrobiom a mozek
  Čas: 13:30–13:45
  Přednášející: Hampl R., Praha
 • Chromogranin
  Čas: 13:45–14:00
  Přednášející: Bílek R., Praha
 • Kauzistiky z kostního a kalciofosfátového metabolizmu
  Čas: 14:00–14:15
  Přednášející: Pikner R., Klatovy
 • Vitamín D a onkochirurgie
  Čas: 14:15–14:30
  Přednášející: Fuchsová R., Plzeň
 • Praktické využití poměru markerů sFlt1/PlGF v predikci a diagnostice preeklampsie v rámci FN Plzeň
  Čas: 14:30–14:45
  Přednášející: Kozerovský M., Plzeň
 • Zobracovací techniky a neuroendokrinní nádory
  Čas: 14:45–15:00
  Přednášející: Ferda J., Plzeň

15:00–15:15 Kávová přestávka

15:15–17:15 Biomarkery v onkologii a proč

Předsedající: Springer D., Karlíková M.

(v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0040)

 • Biomarkery a zobrazovací techniky
  Čas: 15:15–15:30
  Přednášející: Ferda J., Plzeň
 • Historie a současnost využití PSA v diagnostice karcinomu prostaty
  Čas: 15:30–15:45
  Přednášející: Kučera R., Plzeň
 • Nádory jater a současná chirurgická léčba
  Čas: 15:45–16:00
  Přednášející: Fichtl J., Plzeň
 • Algoritmus vyšetřování nádorů jater
  Čas: 16:00–16:15
  Přednášející: Karlíková M., Plzeň
 • Nádory plic a biomarkery
  Čas: 16:15–16:30
  Přednášející: Vodička J., Plzeň
 • Multiplexní imunosenzor pro personalizovanou diagnostiku raných fází karcinomu ovaria
  Čas: 16:30–16:45
  Přednášející: Bílková Z., Pardubice
 • Prediktivní význam lokalizace primárního nádoru u mCRC a její význam pro volbu cílené léčby v první linii
  Čas: 16:45–17:00
  Přednášející: Fiala O., Plzeň
 • OSNA a ovariální karcinom
  Čas: 17:00–17:15
  Přednášející: Kosťun J., Plzeň
 • Onkomonitor – neinvazivní metodika tekuté biopsie pro personalizované sledování léčby pacientů v pokročilých stádiích nádorů plic a kolorekta
  Čas: 17:15–17:35
  Přednášející: Minárik M., Praha

20:00 Gala večer

Úterý 19. března 2019

8:00–10:00 O VII – Metodické problémy v laboratoři

Předsedající: Racek J., Kučera R.

 • Význam stanovení nádorových markerů v klinické praxi - aktuální stav
  Čas: 8:00–8:30
  Přednášející: Topolčan O., Plzeň a Springer D., Praha
 • Doporučení ČSKB k jednotkám výsledků měření
  Čas: 8:30–9:00
  Přednášející: Racek J., Plzeň
 • Bayesovská interpretace dat
  Čas: 9:00–9:30
  Přednášející: Šimková H., Olomouc
 • Aktualizace a novinky v Doporučení k využití nádorových markerů v klinické praxi
  Čas: 9:30–10:00
  Přednášející: Springer D., Praha

10:00–10:30 Kávová přestávka

10:30–11:15 Screeningové programy

Předsedající: Springer D., Topolčan O.

 • Možnosti screeningového stanovení aerobní kapacity VO2max
  Čas: 10:30–10:40
  Přednášející: Novák J., Štork M.
 • Registr laboratoří provádějících screening Downova syndromu – staré a nové postupy
  Čas: 10:40–10:50
  Přednášející: Springer D., Praha
 • Hladiny vitamínu D v těhotenství
  Čas: 10:50–11:05
  Přednášející: Topolčan O., Plzeň
 • Pilotní projekt Časný záchyt tyreopatií v těhotenství
  Čas: 11:05–11:15
  Přednášející: Springer D., Praha

12:00 Zakončení konference

Konference podpořena MZ ČR - RVO (Fakultní nemocnice Plzeň FNPI, 00669806)