XXXIX. Imunoanalytické dny, mezinárodní konference
Plzeň, PRIMAVERA Hotel & Congress centre****, 11.–13. března 2018
ImunoDny
English

Organizace

Společnosti podílející se na organizaci konference:

 • Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP
 • Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP

Záštita

Záštitu nad konferencí převzali:

 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
  Rektor Univerzity Karlovy
 • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
  Předseda ČLS JEP, z.s.
 • MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
  Ředitel Fakultní nemocnice Plzeň
XXXIX. IMUNOANALYTICKÉ DNY

Imunodny 2018

XXXIX. IMUNOANALYTICKÉ DNY
11. – 13. března 2018
Plzeň, PRIMAVERA Hotel & Congress centre****

>> Registrace zde <<

Úvodní slovo

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Vážené kolegyně a kolegové!

Jsem rád, že Vás mohu jménem vědeckého i organizačního výboru pozvat na XXXIX. Imunoanalytické dny, které se konají ve dnech 11.–13. března 2018 na tradičním místě v Kongresovém centru hotelu Primavera Plzeň.

Hlavními tematickými okruhy letošních Imunoanalytických dnů jsou:

 • Personalizovaná medicína a její aplikace v diagnostice a optimalizaci léčby
  Optimální diagnostické algoritmy za využití biomarkerů
  Optimální monitorace léčby
 • Biobanky v České republice a jejich propojení do Evropské infrastruktury (BBMRI)
  Typy a význam biobank ve zdravotnické praxi
  Etické a právní aspekty
  Metodické problémy, stabilita, kontrola kvality
 • Metodické problémy stanovení biomarkerů
  Nové diagnostické metody
  Metody molekulární biologie
  Kontrola kvality
  Referenční hodnoty
  Interpretace výsledků

Co nás vedlo k volbě témat?

V současné době se často hovoří o „overdiagnostice“ a „overterapii“. Máme k dispozici obrovskou paletu diagnostických a terapeutických možností a nevyužíváme je optimálně; mnohdy se řídíme pravidlem „čím více, tím lépe“ a nerespektujeme přitom, že by naše postupy měly být vždy mezioborově propojeny a koordinovány. Ideálně by měl existoval algoritmus, který umožní stanovenídiagnózy a současně i odhad agresivity onemocnění a krátkodobou i dlouhodobou perspektivu průběhu onemocnění. Obdobně u léčby by měl být algoritmus pro návrh způsobu a rozsahu léčby, včetně upozornění na možnost vzniku komplikací. A to vše především v souladu se zájmy a potřebami pacienta. Takto navržené algoritmy umožní optimalizovat individuální přístup k pacientovi a minimalizovat negativní vlivy na jeho kvalitu života.

Jaký je cíl konference?

Cílem konference je edukace, a proto jsou bloky stejně jako v minulých ročnících sestaveny ze zadaných přednášek a mají vždy multioborový charakter(analytika, patologie, zobrazovací techniky, klinika – diagnostika, léčba).Na edukativní přednášky by měla navázat tematicky zaměřená krátká sdělení –zkušenosti z rutinní praxe a kazuistiky s konkrétními závěry.

Komplexně se chceme věnovat čtyřem onkologickým problematikám:karcinomu prostaty, karcinomupankreatu a jater (včetně metastatického jaterního procesu), melanomu a gynekologickým malignitám. Kromě toho budou do programu zařazeny i další problematiky (kardiologické, endokrinologické),kde budou řešeny dílčí problémy.

Jak se aktivně zúčastnit konference?

Každý z účastníků se může aktivně podílet na tvorbě programu buďprezentací svých zkušeností ve formě krátkého sdělení čiposteru, nebo “jen” vystoupením v diskusi. Naším záměrem je sdílení co největšího objemu zkušeností a konkrétních kazuistik,protože ty jsou nedílnou součástí inovativního a efektivního přístupu k pacientovi v celém diagnosticko-léčebnémprocesu.

Jaká je zahraniční účast?

I letos přislíbili účast významní zahraniční odborníci, zabývající se především problematikou nádorových markerů a biobank.

Jaké jsou možnosti prezentace firem?

Samozřejmě bude prostor pro prezentaci firem a k seznámení s novou přístrojovou technikou a novými diagnostickými soupravami. Konkrétní pokyny pro firmy najdete v sekci Informace pro firmy.

Věřím, že konference poskytne příležitostvšem uživatelům a příznivcům imunoanalytických metodk setkáním a pracovním i nepracovnímdiskuzím se svými dlouholetými přáteli a partnery.

Na setkání s Vámi se těší

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
Prezident konference XXXIX. Imunoanalytické dny