XL. Imunoanalytické dny, mezinárodní konference
Plzeň, PRIMAVERA Hotel & Congress centre****, 17.–19. března 2019
ImunoDny

Organizace

Společnosti podílející se na organizaci konference:

  • Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP
  • Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
XL. IMUNOANALYTICKÉ DNY

Imunodny 2019

XL. IMUNOANALYTICKÉ DNY
17. – 19. března 2019
Plzeň, PRIMAVERA Hotel & Congress centre****

>> Registrace zde <<

Úvodní slovo

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Vážení účastníci imunoanalytických dnů,

minulých, letošních a doufám i budoucích.

V letošním roce se koná jubilejní 40. ročník RIA dnů – IAD. Dovolte mi, abych jako účastník 1. ročníku RIA dnů trochu zavzpomínal, jak to celé vlastně začalo. RIA metody se na několika málo pracovištích prováděly v Československu od roku 1965. Jejich pracovníci se navzájem navštěvovali nebo se konaly semináře prakticky v rodinném kruhu. Před 40 lety to byl jeden z hlavních průkopníků RIA metod na Slovensku, Ondrej Földeš, který zorganizoval v Bratislavě, tehdy v zcela novém hotelu Kyjev, první konferenci. Konference se zúčastnilo více jak 250 účastníků – pracovníků laboratoří nukleární medicíny, klinické biochemie, endokrinologů, infekcionistů a internistů. Charakter této a následujících konferencí byl zcela odlišný od současnosti. V popředí dominovala izotopová problematika a řešilo se, jak optimálně značit ligand, jak připravit co nejkvalitnější protilátku a jak co nejlépe vyhodnotit kalibrační křivku. Jediným prostředkem pro sestrojení kalibrační křivky bylo tehdy křivítko a milimetrový papír.

Zákulisí konferencí, to byl směnný obchod zcela podle pravidla „ten umí to a ten zas ono“. Vyměňovaly se nejen metodiky a nápady na přípravu základních substancí, ale čile se navzájem směňovaly i zmiňované substance. Existovaly totiž metody označované „samo domo“. Tj. s minimálními komerčními substancemi nebo vůbec žádnými. Byl to nestor RIA metod Ing. Závada z oddělení nukleární medicíny v Ostravě, který se zasloužil o vypracování a zavedení systému kontroly nejdříve interní a později se svými kolegy i kontroly externí. Když se přešlo od „samo domo“ ke komerčním substancím, bylo to právě ostravské pracoviště, které se stalo i referenční laboratoří pro zkoušení kvality souprav. Dalším stupněm vývoje, který změnil styl laboratoří, byla automatizace a s ní ruku v ruce jdoucí i výměna izotopových metod za neizotopové.

Vrátíme-li se do současnosti, tak nyní, kdy kvalita soupravy je dána nezbytností CE značky a prakticky povinnou externí kontrolou kvality, laboratorními interními a externími audity, jsou nyní již ne na RIA, ale na Imunoanalytických dnech aktuální jiná témata. Letos, po krátkém zavzpomínání na historii, to bude uplatnění imunoanalýzy v multioborové spolupráci. Tradičně se na Imunoanalytických dnech budou řešit otázky, jak pomocí imunoanalýzy optimalizovat diagnostiku, monitorovat průběh onemocnění a optimalizovat a monitorovat léčbu. Letošní ročník na rozdíl od předcházejících ročníků probíhá celý v českém jazyce a přednášejí zde odborníci nejen z oblasti medicíny, ale i z oblasti chemie, což je možná trochu návrat k prvému ročníku. Je to jen potvzení toho, že život a vývoj probíhá ve spirále, která stoupá stále výše a výše. Domnívám se, že program letošní konference dokazuje, že imunoanalýza má své pevné místo v medicíně a že má před sebou stále nové a nové perspektivy.

Těším se na setkání s Vámi.

Ondřej Topolčan
Prezident konference

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
Prezident konference XL. Imunoanalytické dny